Toimintamme osana ympäristöä

Vaikka meillä on suuri suu ja puhumme ehkä radikaalia viestiä, ja toiminnassa haluamme osoittaa näkemyksemme ja kantamme, muistamme kuitenkin ettemme ole maailman napa tai keskipiste. Tiedämme, ettemme voi toimia yksin, vaan jotta onnistuisimme seminaaritoiminnan muuntamisessa kohti ihmislähtöisempää, kohtuullista ja humaania, tarvitsemme yhteistyökumppaneita. Meille on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi toisia board-597190_960_720yhtiöitä, tukemaan toimintaamme ja tuomaan omaa viestiänsä seminaariosallistujien tietoon.

Erityiset hienojakoiset sponsorointisopimuksemme antavat yhteistyöyrityksille näkyvyyttä seminaarien järjestelyissä. Osallistujien mieliin ei voi olla painumatta meidän seminaaritalomme lisäksi myös niiden yhteistyökumppanien brändien erityislaatuisuutta, joiden tarjonnasta ja nimestä he tulivat tietoiseksi seminaarimme kautta.

Yhteistyökumppanimme ovatkin pitäneet mahdollisuudesta toimia yhdessä seminaariosallistujien kanssa ja sopimuksensa puitteissa ujuttaa omia edustajiaan seminaariosallistujien joukkoon. Mikä olisikaan parempi keino verkostoitua kuin soluttautua itse kohderyhmän joukkoon. Tällainen etnografinen tutkimusmenetelmäkin on saanut suosiota tieteentekijöiden keskuudessa. Onhan toki niin, kuten kaikki salapoliisit ja vakoilijat tietävät, että todellista, “oikeaa” ja autenttista tietoa on vaikea saada valistuksen ajan tekstien, pöytäkirjojen ja kyselykaavakkeiden kautta. Kun uskotaan tilastoihin, vaikkapa yhteistyökumppanimme kuvitellun asiakaskohderyhmän komposition määrittelyssä, tulee luoduksi todennäköinen profiili, joka on johdettu numeerisesta mekaniikasta toisin kuin kahvinpavuista ennustamalla. Tilastot ja todennäköisyydet ovat tietysti rautaa ja pyhiä uskonkappaleita joillekin, ja onhan niiden perusteella sotiakin käyty ja ihmisiä jossei nyt kuolemaan tuomittu, niin tehty toimintakyvyttömiksi.

Kutsumme yhteistyökumppanimme, sponsorimme ja siis myös rahoittajamme hyppäämään seminaariyleisön sekaan, ja näin saamaan todellista, osallisuuteen ja mukana havaitsemiseen liittyvää tietoa. Tällainen tieto ei ole johdettu kahvinpavuista, ei tilastoista tai strategiapapereista, vaan se perustuu ensikäden havaintoihin itse tilanteesta käsin. Tarjoamme tämän mahdollisuuden vain parhaille ja suurimmille yhteistyökumppaneillemme, niille jotka ostavat erityisen sponsorointisopimuksen, koska haluamme myös tuntea oman ja seminaariyleisömme arvon, ja haluamme suojella seminaariyleisöä paha-aikeisilta sponsoroijilta, jotka mahdollisesti osallistuvan havainnoinnin kautta lähinnä pyrkisivät hyväksikäyttämään yleisöä ymmärtämättä ja paneutumatta itse ihmiskeskeiseen osaamisen kehittämiseen omalta kohdaltaan ja suhteessa semiaariyleisöön.

Tervetuloa kaikki raikkaat yhteistyökumppanit keskustelemaan kansamme siitä, miten voisitte panostaa osaamisen kehittämiseen! Jos olette aiemmin keränneet kohderyhmistänne tietoa vain tilastojen ja kyselykaavakkeiden avulla, saatatte tulla huomaamaan, että tilastolliset todennäköisyydet ja todellisuus eivät välttämättä aina kohtaa toisiaan. Erityisesti globaalisaation tuomat haasteet saattavat tuottaa ongelmia tilastojohtajille, jos he joutuvat suuntamaan kohti tuntematonta, epävarmaa ja samalla siis uutta kasvua ja potentiaalia.