Suosittuja seminaariaiheita kaikille

Kohderyhminämme on koko yrityksen tasot ja tarpeet erikoistumisalasta ja titteleistä välittämättä. Suosittuja seminaarejamme miehittää usein osallistujia kautta organisaation hierarkiat ja osastot. Ja mikä tärkeintä panna merkille, tämä ainutlaatuinen tilaisuus on osoittautunut olevan ainoa jos ei ensimmäinen, jossa ihmiset ovat tavaneet toisiaan ja tutustuneet ihmisenä ihmiselle yli teennäisten organisatoristen tai tiedonpoliittisten rajojen.

Kerrankin kävi niin, että strategisen yritysjohtamisen seminaariin oli saapunut noin kolmasosa pienyrittäjiä, kolmannes suuren konsernin johtoporrasta ja kolmannes yrityksen it-palveluosastolta. Kun prosesseja, tietokantoja, käyttöliittymiä ja palveluaikasopimuksia tuijottaneet it-managerit pääsivät ensimmäistä kertaa elämässään tutustustumaan pienyrittäjien tai johtoportaan asemaan, he sanoivat huomanneensa uusia ulottuvuuksia työssään ja ymmärtäneensä sen merkityksen paremmin osana kokonaisuutta. Suuri osa osallistujista myös sanoi, että heille monien tarpeettomalta tunDr_Anna_Baldry_teaches_a_seminar_to_Afghan_police_and_border_patrol_at_Herat_Regional_Training_Centertuvien dokumenttien tai prosessien suunnittelun ja kehittämisen edistäminen oli nyt seminaarin jälkeen asettunut uuteen valoon. Nyt he ymmärsivät paremmin sitä, miksi toiset ajattelevat omasta näkökulmasta katsoen eri tavalla, miksi toisen näkökulma on erilainen. Ja mikä tärkeintä, he todistivat päässeensä yli vihan ja kinastelun kulttuurista, kun ymmärrys toisen toiminnan motiiveista sai uutta sisältöä.

Usein kinastelut ja jopa sodat ovat tulosta tällaisen hierarkisen organisaatiorakenteen luomasta paineesta. Kun asiat suunnitellaan abstraktilla tasolla toisaalla, ja sitten perustetaan ja varustellaan kokonainen pataljoona implementaatioon oikeutettuja, on kriisin ainekset valmiina ja latauksen purkautuminen on vain ajasta ja olosuhteista kiinni. Kun toimeenpanijat ja heidän alamaiset, joiden horisontissa ei näy itse suunnittelusta kuin lopputuotteena syntynyt paperi tai selvitys, luovat jännitettä ja painetta suorittamiselle, ymmärtämättä mitä ovat tekemässä, syntyy vain stressiä ja vastakkainasetteluita. Yhdistettynä militanttiin johtamiseen, jossa kovistellaan, käskytetään ja uhkaillaan, sulkeutuu viimesetkin suut ja korvat, ja korkeintaan strategia implementoidaan paperilla, mutta käytännössä kaikki jatkuu kuten ennekin.

Seminaareissamme tavoitteena onkin tällaisten tilanteiden välttämiseksi tarvittavan holistisen näkemyksen kehittäminen. Kun organisaation yksiköiden ja yksilöiden välillä lisääntyvä interaktio ja ihmisyyden keskinäinen kunnioittaminen saavat jalansijaa ihmisten mielissä, jää keskinäinen syyttely ja kinastelu vähemmälle. Myötäntuntoinen toimija ymmärtää toisen roolin ja näkökulman, aseman ja kokemuksen, ja välttää näin turhan kinastelun.