Luentoja, seminaareja ja kursseja

Miten saan yritykseni johdon ja omistajat keskustelmaan keskenään? Miten hoidan rekrytoinnin, tuotteistuksen ja mistä saan apua kun kilpailijat, valtio tai työntekijät yrittävät sabotoida tai ajaa firmaa konkurssiin? Osaako kirjanpitäjät kaiken uudesta kirjanpitolaista?

Kysymyksiä on jos kaikenlaisia arkipäivän yrityselämästä. Me järjestämme 5th_Floor_Lecture_Hallkursseja asiakkaiden käytännön tarpeisiin. Laki- ja säädöskurssit ovat yksi suosituimmista kategorioistamme, eikä suotta, sillä onhan aihe tärkeä ja kovin muuttuvainen. Meidän lakikurssitarjontamme menee kuitenkin pintaa syvemmälle ja ottaa huomioon yrityksen kansainvälistyvät velvoitteet ja säädökset. Yritystoiminta, työlait ja verotus, kaikki ovat kovaa vauhtia integroitumassa eurooppalaiseen viitekehykseen, mutta myös rohkeimpien yritysten osalta maailmallekin. Suomalaiset käyvät paljon kauppaa itärajan tuolle puolen, ja vaikka sota-ajan talouspakotteet verottavat suomalaistenkin yritysten liiketoimintaa itänaapurin kanssa, on Venäjä pitkällä juoksulla edelleen tärkeä ja korvaamaton kauppakumppani. Mistä saan työntekijät Pietarissa? Kuka tulkkaa ja mistä veroneuvontaa?

Siinä missä perinteiset seminaaritalot ja korkeakoulutkin järjestivät palveluvalikoimansa, eli kurssien aiheet tai yliopistojen tapauksessa ihmiset, kategorioihin korkealla tasolla, me olemme moderni ja radikaali seminaaritalo, jossa sisältö on muotoa tärkeämpää. Me tiedämme kokemuksesta, että vaikkapa asiakaspalveluosaaminen on tärkeää kaikilla alueilla, eikä sitä ole tarpeen erottaa omaksi luokakseen. Siiloutuminen on osaamisen kehittämisessä yhtä vaarallista kuin organisaatioidenkin tai ihmisten elämässä. Luokat ja kategoriat tuovat kuviteltua järjestystä kaaokseen, ja me uskomme, että ihmisen onnellisuuden ja osaamisen kehittymisen kannalta on oleellista varmistaa ihmisen itsensä kyky kohdata maailma, sen epätäydellisyys, karheus ja kaoottisuus.

Me teemme sen koulutusmarkkinoille, minkä Google teki puhelinluettelolle. Pois vaan kaikki kategoriat, keltaiset sivut ja yrityshakemistot. Aikoinaan oli vielä paperista painettu monituhatsivuinen puhelinluettelo, eikä vain yksi, vaan ehkä kolme. Jos ei yhdestä löytynyt, oli vielä kaksi opusta odottamassa selattavaksi. Meille on tärkeintä, että kurssilainen, oppilas tai asiakas, miten vaan, onnistuu kasvattamaan oppimiskykyään, kehittymään ihmisenä sen sijaan että hän uuvuttaisi itsensä hakemalla kategoriseen sitoutumiseen ja siiloutumiseen perustuvaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja siitä kumpuavaa militanttia osaamista, suorittamista.

Olipa kerran harjoittelijatyöntekijä, joka kysyi kaiken ja moneen kertaan, eikä silti ottanut opiksi. Hän eli teollisessa suorittavassa maailmassa, jossa ihminen Chaplinin nykyajan ja Hanna Arendtin Homo Faberin hengessä nivoutui osaksi koneistoa. Yhteiskunta, jolle yritystoiminta on suorittamisverkostojen tehokkuuden säätämistä, on yhteiskunta joka halveksuu ihmisyyttä.