Onnellinen loppu ja kiitos seisoo

Meidän seminaaritalollemme tärkein todiste toimintamme toimivuudesta on onnellinen asiakas, jonka ehkä tapaamme vuosienkin kuluttua ja huomaamme kuinka hänen hankkimansa osaamisen kehittämisen menetelmät ovat tukeneet häntä seminaaripäivän jälkeenkin. Hän on ehkä selvinnyt monistakin haasteista, joita hänen tielleen on sattunut tai tarkoituksella vyörytetty. Siinä missä länsimainen maailma uskoo usein siihen, että

Suosittuja seminaariaiheita kaikille

Kohderyhminämme on koko yrityksen tasot ja tarpeet erikoistumisalasta ja titteleistä välittämättä. Suosittuja seminaarejamme miehittää usein osallistujia kautta organisaation hierarkiat ja osastot. Ja mikä tärkeintä panna merkille, tämä ainutlaatuinen tilaisuus on osoittautunut olevan ainoa jos ei ensimmäinen, jossa ihmiset ovat tavaneet toisiaan ja tutustuneet ihmisenä ihmiselle yli teennäisten organisatoristen tai

Toimintamme osana ympäristöä

Vaikka meillä on suuri suu ja puhumme ehkä radikaalia viestiä, ja toiminnassa haluamme osoittaa näkemyksemme ja kantamme, muistamme kuitenkin ettemme ole maailman napa tai keskipiste. Tiedämme, ettemme voi toimia yksin, vaan jotta onnistuisimme seminaaritoiminnan muuntamisessa kohti ihmislähtöisempää, kohtuullista ja humaania, tarvitsemme yhteistyökumppaneita. Meille on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi

Modernia teollista käsityötä

Seminaarimme niin yrityjohtamisesta, tietotekniikasta, tuotantotaloudesta tai yhteiskunnallisista teorioista pyrkivät tuottamaan yksilöitä ja rakentamaan yhteisöjä, joissa osaaminen kehittyy ja tuottaa uutta rihmastoa. Siinä missä vanha maailma usein luennoi ja jopa rakenteellisesti koulutti ihmisiä osaksi tuotantokoneistoa, painamaan nappeja ja siirtämään papereita pöydältä toiselle, meidän seminaaritalomme tekee radikaalin ulostulon ja keskittyy vain

Pariohjelmointia ja tiimityötä

Vanhan sanonnan mukaan poliisit kulkevat pareittain, koska toinen osaa kirjoittaa ja toinen lukea. Toisaalta jehovan todistajat käyvät kolkuttelemassa ovia, aina kaksi yhdessä. Ihmisetkin usein asustavat pareittain, joku useammankin kanssa, ja joku pärjää yksin kuvitelmiensa ja haaveittensa kanssa. Kuitenkin työelämässä, akateemisessa maailmassa ja toden totta myös ihmistieteissä, uskon kysymyksissä ja

Luennoitsijan muuttuva rooli

Aikoinaan opettaja oli auktoriteetin edustajana arvostettu ja kunnioitettu hahmo. Opettaja yhdisti haajaantunutta ja hätääntynyttä, sodan kauhuista järkyttynyttä kansaa. Maailmalla imperialistisessa kontekstissa opettaja saattoi tulla kaukomailta laukku olalla opettamaan maaseudulla ennen tuntemattomia asioita, joista kuitenkin kummatkin näkivät olevan hyötyä kun mahdollisesti tulevaisuudessa nuoret lähtevät riisipelloilta kaupunkiin ansaitsemaan rahaa vanhempien elättämiseksi

Maailman moninaisuus ja koheesion vastarinta

Joillekin globalisaatio on vain kansainvälistä kauppaa tai turvallisuusjohtamista. Syvemmälti ajatellen siinä on kuitenkin kyse diversiteetin, moninaisuuden, haastaman etabloituneen koheesion eksistentiaalisesta kriisistä. Moninaisessa globalisoituneessa maailmassa osaaminen, seminaarit ja kurssit irrottautuvat vanhasta kansalliseen koheesioon pyrkineestä viitekehyksestä. Kuuliaisuuden sijasta seminaari pyrkii kannustamaan ajattelun kehittymistä, maltillisuutta, radikaaleja riskinottoja ja nopeaa sopeutumista. Tällaisilla taidoilla

Luentoja, seminaareja ja kursseja

Miten saan yritykseni johdon ja omistajat keskustelmaan keskenään? Miten hoidan rekrytoinnin, tuotteistuksen ja mistä saan apua kun kilpailijat, valtio tai työntekijät yrittävät sabotoida tai ajaa firmaa konkurssiin? Osaako kirjanpitäjät kaiken uudesta kirjanpitolaista? Kysymyksiä on jos kaikenlaisia arkipäivän yrityselämästä. Me järjestämme kursseja asiakkaiden käytännön tarpeisiin. Laki- ja säädöskurssit ovat yksi